Suunnittelu ja konsultointi


Lisacon Oy

Tiedonhakua markkinoista, asiakkaista, kilpailijoista, teknologiasta, toimialasta, innovaatioista – jo vuodesta 1996.

Markkinatutkimus, kilpailijaselvitys, asiakaskysely, teknologia-analyysi – laajempi tai suppeampi, asiakkaan tarpeen mukaan.

Kotimaasta ja ulkomailta – käyttäen eri kieliä. Business Finland Expert.

Myös käytännön tukea yritystoiminnan, viennin ja tuonnin kehittämiseen sekä uutuuksien kaupallistamiseen, innovaatioihin – lyhyesti tai pitempiin kehittämishankkeisiin. Kokemusta useista toimialoista ja kohdemaista.

www.lisacon.fi