Kone- ja energiateknologiateollisuus on taloudelliselta merkitykseltään suurin teollisuuden ala Pohjois-Savossa. Teknologiateollisuus on Pohjois-Savossa merkittävässä asemassa työllistäjänä ja vientitulojen generoijana. Alueelta löytyy paljon monipuolista osaamista ja kykyä toimia niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin markkinoilla.