Ohessa TechSavo-hankkeen vuosikatsaus 2023. Tiivistetysti, mitä olemme tähän mennessä tehneet:

Yrityskontakteja 535 kpl

Sidosryhmäkontakteja 414 kpl

Järjestettyjä tapahtumia 13 kpl

Hankeen toimenpiteisiin osallistunut 83 yritystä.

Yrityskohtaisia investointi- tai kehittämishankkeita 19 kpl. Hankkeiden yhteisarvo 3,4 M€

Uudet yritykset ja uutta liiketoimintaa aloittaneet yritykset 4 kpl.

Tammikuussa saamme lisää osaamista hanketiimiin, mm. kansainvälistymiseen ja puunjalostusalaan liittyen.

Toivottaen,

TechSavo -hankkeen toteuttajat:

Iisalmen Teollisuuskylä Oy

Markku Penttinen

Navitas Kehitys Oy

Juha Valaja

Jukka Leppänen

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Jonni Markkanen

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Jarmo Viljaharju

Henri Juntunen

Kai Kärkkäinen